Soortenboom   Gegevens 
(145437 bytes)

© Henk
Wetenschappelijke naamCardisoma armatum
english translation available!
Nederlandse naamAfrikaanse landkrab
Nederlandse synoniemen
Engelse naam(Nigerian)Moon crab, African rainbow crab, Patriot crab, Tricolor crab
Duitse naamHarlekinkrabbe, Dreifarbkrabbe, Afrikanische Landkrabbe.
BeschrijvingPaars/blauwe carapax, oranje tot rode poten, de scharen zijn wat lichter paars/blauw met witte punten. Er is ook een blauw- witte kleurvariant.

Cardisoma armatum is een landkrab die leeft in de rivierdelta's en langs de kust west Afrika. Hoewel ze in grote getale voorkomen, zijn het solitair levende dieren die elkaar alleen opzoeken om te paren. Ze zijn vrij agressief(vanaf het moment dat ze geslachtsrijp zijn), en ook kannibalistisch.

Volwassen dieren brengen de meeste tijd door op het land en in getijdenpoeltjes maar hebben wel toegang tot water nodig. Enerzijds om hun kieuwen vochtig te houden en anderzijds om gemakkelijker te kunnen verschalen.

Aangezien ze geen zuurstof uit het water kunnen halen maar op het land ademen via hun kieuwen, is het belangrijk dat ze voldoende klautermogelijkheden hebben om op het droge te kunnen komen. Deze soort kan verdrinken!

De Cardisoma armatum kan als hij gewend is zijn verzorger leren herkennen, en zelfs met een pincet (niet met de handen in verband met de sterke scharen!) gevoerd worden.
HerkomstWestkust van Afrika
In hobby/handelJa, maar voornamelijk mannen in verband met bijgeloof en het in stand houden van de wilde populatie
Grootte10-15 cm carapax breedte, in het wild tot 20 cm.
Watertemperatuur22 - 28 įC Opmerking: meest ideale temperatuur 24-25 graden
Zuurgraad (pH)7-7,5
Hardheid (dGH)3-15
Leeftijd5-7 jaar in gevangenschap, tot 12 jaar in het wild.
GeslachtonderscheidMannetjes zijn fel gekleurd, en vrouwtjes sober. Naar gelang de leeftijd vervagen de kleuren zowel bij mannen als bij vrouwen. De mannetjes hebben grotere scharen, het buikschild is smal en eindigt in een punt, en bij vrouwtjes is het buikschild breder en rond en bedekt bijna de gehele buikzijde.
GeslachtsrijpVanaf 5 cm carapaxlengte
DraagtijdDraagtijd eitjes ongeveer 21 dagen, daarna 5-7 larvale en postlavale stadia.
Aantal eierenHonderden
Kweek is enkel mogelijk inbrakwater
Opkweek (bijzonderheden)Primitieve voortplanting, voor de kweek is brak tot zout water nodig.
Vrouwtjes laten na ongeveer 21 dagen de larven los in zee; deze zullen na diverse larvale en postlarvale stadia weer op het land terugkeren als mini krabjes.
Bakgrootteminimale inhoud van 120 liter
BakinrichtingEr wordt aangeraden deze dieren solitair te houden, of indien er genoeg verstopplekjes zijn een koppel in een bak. Aangezien deze dieren groot worden, is de richtlijn een bak van 1 meter voor 1 exemplaar. Geen mannen samenplaatsen; zodra ze de volwassenheid bereiken zal er gevochten worden tot de dood van het zwakste dier.

De meest geschikt inrichting is 1/3 water (tot ongeveer 10 cm) en 2/3 landgedeelte. In hun natuurlijke leefomgeving mogen ze graag holen graven in de modderige bodem. Op het landgedeelte grof zand of speciale terrariumhumus, stenen, hout, bladeren en veel verstopplekjes. Planten worden opgegeten.

In het watergedeelte zand of grind, en eveneens veel stenen, rotsen en hout om plekjes boven het wateroppervlak te creŽren.
Er wordt aangeraden de inrichting van tijd tot tijd te veranderen, omdat de dieren zich anders gaan vervelen en extreem sloopgedrag gaan vertonen.

Pas op met snoeren, en gebruik absoluut geen warmtematten in het aquarium omdat deze zeker kapotgeknipt worden en er zo gevaarlijke situaties kunnen ontstaan! Deze dieren zijn koudbloedig, zorg het liefst voor een watertemperatuur van rond de 24 graden, en op het landgedeelte iets hoger. Hoge luchtvochtigheid is gewenst.

Zorg ook voor een goed afgesloten bak, deze soort mag graag klimmen en is een meester in ontsnappen. Doordat ze zo sterk zijn zullen ze ook proberen het deksel van de bak op te lichten.
VoerCardisoma armatum is een omnivoor, en eet bladeren, waterplanten, garnalen en kreeften voer, voer voor bodemvissen, vlokvoer, allerlei soorten groente en fruit, vis, mosselvlees, rivierkreeftjes, muggenlarven, spirulina tabletten, insecten en aas.
Eerste maal beschreven doorHerklots 1851,
Selecteer onderstaande tekst en kopieer deze via rechtsklikken naar je klembord. De tekst kan je vervolgens direct plakken in je bericht op het Garnalen & Kreeften forum!
Beeldmateriaal
(145437 bytes)

Man © Henk

(170003 bytes)

Man © Henk

(190783 bytes)

Man © Henk

(160171 bytes)

Vrouwtje met eitjes © Oliver Mengedoht

(132600 bytes)

Loslaten van de larven © Oliver Mengedoht

(165460 bytes)

Losgelaten larven © Oliver Mengedoht

(211679 bytes)

6 dagen oude larven © Oliver Mengedoht

(178690 bytes)

7 dagen oude larven © Oliver Mengedoht

(106493 bytes)

11 dagen oude larven © Oliver Mengedoht

Below you'll find some translated characteristics of this species, more information might follow in due time. Should this be too limited you can try Google Translate.
Scientific nameCardisoma armatum
Common name(Nigerian)Moon crab, African rainbow crab, Patriot crab, Tricolor crab
DescriptionPurple / blue carapace, orange to red legs, the claws are lighter purple / blue with white tips.
There is also a blue-white color variant.
Cardisoma armatum is a land crab which lives in the river deltas and coastal area of West Africa.
Although they occur in large numbers, they are solitary living animals.
They only approach each other to mate, or to defend their territory.
They are quite aggressive (from the time they have reached sexual maturity), and even cannibalistic.
Adults spend most of their time on land and in tidal pools, but do need access to water. (To keep their gills moist and to molt easier).
Given they do not get oxygen from the water but breath through their gills when they are on land, it is important that they have sufficient opportunities to climb out of the water for example by using roots or rocks.
.This species can drown.
The Cardisoma armatum can learn to recognize his caretaker, and even be fed with tweezers (not by hand because of the sharp claws!)


SexingMales are brightly colored and females are more sober. While they grow older the colours fade in both male and female. The males have larger claws and the apron is narrow and pointed, The female apron is round and almost covers the entire belly..
Breeding (attention points)Primitive reproduction in brackish to saline water.
Females release the larvae into the sea after about 21 days.
After several larval and postlarval stages they will return to the shore as miniature crabs.
Tank setupIt is recommended to keep this animal solitary, or if there are enough hiding places one couple in an aquarium.
Given these animals become very large, the advise is one crab in a tank of 1 meter length.
Do not place more than one male in the tank,
once they reach adulthood they will fight untill death of the weakest one.
The most appropriate tank structure is 1 / 3 part of water (approximately 10 cm) and 2 / 3 part of land.
In their natural habitat, they like to dig burrows in the muddy soil.
On the land part sand or special terrarium humus, stones, wood, leaves and many hiding places.
Plants will be eaten.
In the waterpart you can put sand or gravel, and also a lot of stones, rocks and wood to create places above the watersurface.
It is recommended to change the tank setting from time to time, otherwise the crabs will get bored and do some remodeling of their own.
Beware of cables, and do not use heating mats inside the aquarium.
These will be cut, and cause extremely dangerous situations!
These animals are cold blooded, they frefer a water temperature of around 24 degrees, and on the land area slightly higher.
High humidity is desirable.
Make sure your tank is closed tightly, they like to climb and are strong enough to open the top of the aquarium.Water temperature22 - 28 įC
Acidity (pH)7-7,5
Hardhness (dGH)3-15
FeedingCardisoma armatum is an omnivore, and eats leaves, plants, pellets for crayfish and shrimp , food for bottom fish, flake food, all kinds of fruit and vegetables, fish, mussel meat, insect larvae, spirulina tablets , insects and carrion.

Laatst bijgewerkt op 02-02-'11 75:2
Copyright © 2007-2022
Alle rechten voorbehouden aan www.garnalenenkreeftenforum.nl
Gebruikte kleurschema's © phpBB Group

Veel dank gaat uit naar Willem Ennik voor het verzamelen van de gegevens, Willem Hartman voor het verwerken hier van en Remco Brand voor de technische realisatie van de nieuwe database.

We zijn tot nu toe bezocht uit:

.com (49.05%) Nederland (30.78%) BelgiŽ (5.45%) .net (4.38%) Duitsland (1.16%) Rusland (0.11%) Ierland (0.09%) Polen (0.09%) .eu (0.08%) China (0.08%) Frankrijk (0.05%) Finland (0.04%) BraziliŽ (0.03%) ItaliŽ (0.03%) Denemarken (0.03%) Oostenrijk (0.03%) Thailand (0.03%)
.org (0.03%) Japan (0.03%) New Caledonia (0.02%) Turkije (0.02%) Zweden (0.02%) Vietnam (0.01%) TsjechiŽ (0.01%) Portugal (0.01%) Noorwegen (0.01%) Hongarije (0.01%) Engeland (0.01%) Zwitserland (0.01%) Canada (0.01%) MaleisiŽ (0.01%) Slowakije (0.01%) IndonesiŽ (0.01%) Aruba (0.01%)
.cat (0.01%) Spanje (0.01%) RoemeniŽ (0.01%) Taiwan (0.01%) Brits Indische Oceaanterritorium (0.01%) . Luxemburg (0.01%) Mexico (0.01%) AustraliŽ (0.01%) Griekenland (0.01%) OekraÔne (< 0.01%) CuraÁao (< 0.01%) Litouwen (< 0.01%) Singapore (< 0.01%) .int (< 0.01%) KroatiŽ (< 0.01%) .ovh (< 0.01%)
.biz (< 0.01%) India (< 0.01%) Bulgarije (< 0.01%) .edu (< 0.01%) Zuid-Afrika (< 0.01%) Israel (< 0.01%) Letland (< 0.01%) ServiŽ (< 0.01%) KaapverdiŽ (< 0.01%) Cyprus (< 0.01%) IJsland (< 0.01%) Pakistan (< 0.01%) Marokko (< 0.01%) Estland (< 0.01%) Nederlandse Antillen (< 0.01%) Sri Lanka (< 0.01%) .pub (< 0.01%)
Columbia (< 0.01%) Chili (< 0.01%) MoldaviŽ (< 0.01%) Filipijnen (< 0.01%) Argentinie (< 0.01%) .cnc (< 0.01%) Guatemala (< 0.01%) Ivoorkust (< 0.01%) Madagascar (< 0.01%) MacedoniŽ (< 0.01%) .gov (< 0.01%) .wtf (< 0.01%) Sao Tomť en Principe (< 0.01%) Peru (< 0.01%) .st (< 0.01%) Saoedi-ArabiŽ (< 0.01%) Costa Rica (< 0.01%)